Velkommen til gratis horoskop sidene.

Begrepet horoskop er satt sammen av de greske ordene «hora», time, og «skopein», som betyr å betrakte. Altså å betrakte tiden. Et horoskop, som utgjør et astrologisk kart forteller noe om reisen til et menneske. Basert på fødselsdato, fødsels tid og fødselslokasjon.

 

De 12 Soltegn, hadde vært mer rett å si, for når vi snakker om de 12 tegn ikke relaterer dette egentlig til stjernene slik vi ser de på himmelen i dag, men til inndelingen av ekliptikken inn i 12 like deler – og som er tilknyttet de fire årstidene, og ikke noe annet.

 

Alle mennesker er forskjellige og unike. Rent astrologisk beskrives dette ved at vi alle er født på forskjellige tidspunkter og på forskjellige steder i verden, som gjør at vi alle er bærer av våre individuelle fødselsdiagram og indre klokker. Les merVis mindre

 

Himmellegemene; Sol, Måne, Merkur, Venus, og så videre, beveger seg alle med forskjellige hastigheter og omløpstider der ‘oppe’.  Som gjør at vi alle er i besittelse av forskjellige og svært sammensatte og personlige, ‘kosmogram’.

 

Spåtjenester sin gratis månedshoroskop er ikke det samme som et personlige horoskop. Om du er født i Væren, Steinbukk eller Kreps, betyr det kun at Solen var i den delen av himmelen på det øyeblikket du ble født. Solen er dog ganske viktig. Det er selve batteriet i Solsystemet, og i horoskopet representerer det din Ånd, livskraft, kjerne og essens. Derfor er det mulig å popularisere et ellers veldig vidt og omfattende fagfelt, og forsøke å beskrive noe fra en bestemt synsvinkel og ståsted, som kan ha en viss betydning eller mening for mange.

 

Når astrologen regner ut månedshoroskopene tar han for seg de viktigste astronomiske og astrologiske begivenheter i hver måned som kommer. Det undersøkes om hvordan dette relaterer til hvert av stjernetegnene.

 

Månefasene er veldig viktige, spesielt nymånen og fullmåne, og det er viktig å beskrive hvordan disse trekker i deg og kombinerer med andre planeter. Astrologen refererer ofte til stjernetegnets tegnhersker eller lederstjerne. Dette er en eller flere planeter som er viktige for ditt stjernetegn, astrologen følger deres bevegelser fra dag til dag for å se hvordan de kombinerer med andre planeter.  Dessuten om hvordan de beveger seg gjennom heldige, eller mer vanskelige og utfordrende deler av stjernehimmelen. Når mange av planetene passerer gjennom ditt Soltegn, da er det rimelig å anta det er mye trafikk på gang og det er deg det gjelder. Andre ganger står tegnet ditt tomt, og da kan eksempelvis de viktigste planetene stå i ditt motsatte tegn. Dette er da noe som trekker deg ut på motsatt banehalvdel og ute i slagmarken. Her er det ikke du som regjerer, det betyr at du er mer utsatt, og det er mer å være oppmerksom på. Det kan dreie seg om en partner, en makker eller opponent.

 

Øyeblikkshoroskopet, også kalt for ‘horary astrologi’, er en teknikk som brukes for å belyse og besvare konkrete spørsmål. Om partnerskap, kjærlighet, karriere, kjøp og salg av eiendom

 

Slik skrives horoskopspaltene. Det er ikke et fullstendig og nøyaktig bildet av hva som kommer til å skje. Ikke alltid astrologens beskrivelser vil treffe målskiven, men det forsøker å beskrive noen av føringene. I den grad disse kan være nyttige for deg. Til syvende og sist er vi alle ansvarlige for våre personlige valg og handlinger, men astrologi forsøker å gi en beskrivelse av hva som ligger der ute og kommer din vei, som en naturlig følge av naturens rytmer i en større kosmisk helhet.

 

 

Horoskop Parhoroskop Stjernetegn

Væren

Væren er et ledende ildtegn – initiativtagende, brennende, ivrig og entusiastisk. Som det første tegnet i dyrekretsen er væren veldig ‘basic’ og grunnleggende.  Det representerer ting som er i sin naturtilstand, uutviklet, ukultivert og i kontakt med ur-elementene; Sand, leire, stein og singel. Folk født under dette tegnet kan være enkle, spontane, naturlige, ærlige, primitive og utilslørte.  De kan være vitale, engasjerte og inspirerte. Væren er en kriger. De er impulsive, direkte, dristige, modige, ledende og pionerende. Tegnet representerer en kilde, spire og fontene. Det styrer hodet og tinningen, men fra gammelt av også eggstokkene og kvinnens reproduksjonsorganer. Ta en titt på symbolet og det er ikke vanskelig å se en tiltenkt likhet.

Tyren

Tyren er et fast jordtegn som er materiell, praktisk og etablerende. Tegnet er opptatt av å befeste sin posisjon, og vil beleire, beslaglegge og gjøre krav på sitt eget hjørne av Universet. Tegnet er prinsipielt stabilt og legger grunnlaget for all form, fasong, vekst og fysisk eksistens. Den modellerer og støper. Tyren er konservativ, tålmodig og sta. Utholden og permanent. De er dyrekretsens ‘stayere’ fremfor alle. Noen av typer oppfattes som forutsigbare, kjedelige eller tunge å dra i gang. Men andre er sære, eksentriske og kan gå under kategori “Mad Professor”. Personer under dette tegnet er ofte karismatiske og godt likt. Tegnet er skjønnhetsorientert og tilhører gruppen livsnytere.  De er kunstneriske, verdi- og statusorienterte. Men den negative sorten kan være for dominant og ta for mye plass.

Tvillingene

Tvillingene er et bevegelig tegn som tilhører luftelementet. Tegnet er allsidig, fleksibel og tilpassningsdyktig. Det er mentalt, intellektuelt og kommuniserende. Tvillingene er nysgjerrige og  rastløse av natur, tilgjengelig for allmennheten og tilstede her og nå.  De er føyelige, fleksible, smidige og fingerferdige. Tvillingene er dyrekretsens multikunstner. Det er også et dobbelt tegn, og de får ofte ting i doble porsjoner. Av natur er de nøytrale, nøytrume, imiterende, kopierende og formidlene. Typen er morsom og underholdende, men kan være vinglete, skiftende, ustadige, overfladiske, nervøs og gestikulerende. Enkelte typer trenger fordypning, faste holdepunkter og en bedre kontakt med sin egen kjerne og essens. Tvillingene er et humant tegn som tiltrekkes folk, samfunn og litteratur. Disse menneskene er sosiale og ønsker å være venner med alle.

Krepsen

Krepsen er et ledende vanntegn som er instinktiv, følende, nærende, beskyttende og bevarende. Krepsen som type er en pådriver, men sensitiv, følsom og sårbar. Den verdsetter gjenkjennelse og tilhørighet, og trives best blant venner og i trygge omgivelser. Her finner vi mennesker som er personlige, kontaktskapende og opptatt av de nære ting. Spesielt hjem og familie. De er omsorgsfulle, morsomme, kjærlige, flinke med mennesker og elsker alt pulserende og levende. Barn, dyr, planter, organisk mat, foto, film, animasjon og levende lys. Krepsen er flink til å forsvare andre, men ikke alltid like flink til å forsvare seg selv. Tråkker man over streken, kan krepsen svare med å lukke seg totalt. Krepsen både liker og misliker åpenhet. “Cluet” er å finne en balanse i håndteringen av hvordan man blottlegger seg for andre og håndterer privat og personlig materiale. Krepsen er et stemningsmenneske, kan oppføre seg skiftende, ustadig og oppleve humørsvingninger.

Løven

Løven er et fast ildtegn – hvilket tyder en stabil, rolig og kontinuerlig, glødende flamme. Løven er sol, sentrum, solo, ego og et naturlig midtpunkt. Symbolet er oppreist, høyreist, stolt, galant og autoritær. Løven er monark – dyrekretsens konge. Disse menneskene er kreative, vitale, selvsikre og viljesterke. De er flinke til å lede og administrere, men må ikke overvurdere sin egen viktighet. De har et stort ego til både resurs og byrde. De gjør mye av seg og kan fort ta for mye plass. Løven lære å forvalte sin storhetsopplevelse og passe på å ikke bli for selvsentrert, selvopptatt og dominerende.  Men de har et stort hjerte og er varme, gavmilde, lekende og romantiske. Ære og lojalitet er viktige prinsipper for dem.  De elsker oppmerksomhet, streber etter å bli sett og motta anseelse.  De elsker å underholde og holde teater. Løver er dramatiske, men har også det med å overdrive. De er forfengelig og vil for alltid forbli et stort barn.

Jomfruen

Jomfruen er et bevegelig tegn som tilhører jordelementet. Folk av dette tegnet er praktiske, logiske, kritiske, analyserende og har en utpreget fornuft og forstand. De får med seg de små detaljer, flinke til å arbeide og er ofte gode på det tekniske. De er fingerferdige, omhyggelige, flittige som maur og syr i små sting. Et nøkkelord for Jomfruen er dyd. Den er en og ren, ofrende og ubestikkelig. Jomfruen er tjenende, betjenende og serviceorientert. Jomfruen systematiserer og er opptatt av funksjonalitet. Den er allsidige, nysgjerrig, lærevillig og tilpasningsdyktig. Tegnet styrer fordøyelsessystemet og er opptatt diet og kosthold, helse og hygiene. Den renser og steriliserer. De er opptatt av motorikk, virksomhet, vedlikehold, og trener og øver. Jomfruen  dyrker og kultiverer, rydder, sorterer, ordner og måler. De er gode ordstyrere og legger i ord. Av og til dukker det opp en Jomfru med støv på hjernen. De er selvkritiske og kan ha vanskelig for å slappe av på det følelsesmessige.

Vekten

Vekten er et ledende  tegn som tilhører luftelementet. Dette representerer en viktig sosial front hos mennesket, uttrykket gjennom partnerskap, balansepunkt og motpart. Vekten bygger broer ut mot verden. Den peker særlig på relasjonen til nærmeste objekt og medspiller. Vekten relaterer, veier og balanserer. Å krysse en bro kan også indikere en reise ut i verden, eller en evaluering. Vekten tilhører de humane tegn, og er tiltrukket folk og samfunn. Vekten blir gode akademikere, journalister, forfattere og observatører. Vekten har utpregede diplomatiske ferdigheter og kan utgjøre en viktig brostein i samfunnet. De er dyktige meglere og bringer sammen parter til kontrakt og enighet. Vekten vet å forene, binde og sveise. Men verden er komplisert sted, og disse menneskene strever med å finne indre balanse og sikre sine egne interesser. De ser selvmotsigelsene, og enkelte Vekter vil oppsøke debattene. Vekten er en ide om harmoni, rettferdighet og balanse. Lovmessighet og jevnhet uttrykker seg også gjennom kunst og kultur. De er selskaplige, men kan være tiltaksløse og kvie seg for å bli møkkete på hendene.

Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn. Her blir alt flytende til is, og alt fast blir til lava. Skorpionen er kontrastenes tegn, svart/hvit, varmt/kaldt, elsk/hat. Den er aldri likegyldig eller lunken. Den er emosjonell, intens og direkte.  Noen ganger farlig og kontroversiell. Den ser rett gjennom deg, hypnotiserer deg og transformerer din virkelighet. Den er kokende og fordampende. Den vil rive deg ut av din trygge virkelighetsforestilling. Skorpionen vil ha deg med hud og hår. Den er liv, død, psykologi, det underbevisste, seksualitet, det okkulte og uoppdagede. Den flytter dine grenser. Den har evne til å helbrede eller flå deg. Den er lidenskapelig, sensuell og seksuell. Skorpionen representerer makt og styrke, og tapper av enorme reservoarer. Den er utholden og tapper av kilder lagret opp over tid. Som et oljelager, eller en ulmende vulkan. Den kan bli besatt av en ide, ikke lett å tirre, men voldsom når den kommer til overflaten. Det sies at Skorpionen er hemmelighetsfull, men først og fremst evner den å avdekke hemmeligheter. Den er er en forsker og etterforsker. Skorpionen er diskriminerende (den skiller), eliminerende, den dekomponerer og nedbryter (krever skatter og avgifter), men den er også opptatt av resursutnyttelse og resurssirkulering. En avslutning er kun en kapitelendring og begynnelsen på noe nytt. Skorpionen er helt på kanten.  Den er spesialisten med ekspertisen til å skjære gjennom og forandre en verden. Når du omgir deg med skorpioner ønsker du å brenner broer og det er mange forandringer på gang i livet ditt.

Skytten

Skytten er et bevegelig ildtegn. Det kan sammenlignes med et stearinlys som blafrer i vinden eller en brennende pil som flyr mot sitt mål i det fjerne. Det siste er et symbol på menneskesjelens vandring fra et liv til et annet på søken etter erfaring. Men som et blafrende stearinlys er den nokså skiftende, forbigående, rastløs og ustadig. Skytten er lekende, sosial,  tilpasningsdyktig og veldig populær på grunn av sitt lystige lune. De er frihetselskende, eventyrlystne og eventyrere. Flørtende, men vanskelige å fange og stille til ansvar. De er nemlig svært sjarmerende og lett å tilgi. Men de kan også være uforskammet ærlige, utsagte, fornærmende og direkte. Skytten ønsker å utvide sine horisonter og er tiltrukket høyere utdannelse og lange reiser. De er også glad i utemmede naturopplevelser med Tarzan og Robinson Crusoe som forbilde. De er sportslige. Skytten har en forkjærlighet for naturen, dyr og vekstmuligheter. Inn under tegnet tilhører mange kunstnere, pedagoger, forfattere, visjonære, filosofer, samt voktere av lov og orden.

Steinbukken

Steinbukken er et ledende tegn som tilhører jordelementet. Den er praktisk, ambisiøs og målrettet, representerer jobb, karriere og offentlig stilling. Den er en klatrer som vil opp, frem og ut – og ta sin plass i verden. Men Steinbukken opplever ofte en treg start på tilværelsen og må overleve tidlige hindringer. Det er avgjørende for en Steinbukk at den tror på seg selv og jobber strukturert, tålmodig og metodisk mot sine mål. Steinbukken er seig og tåler motstand. Mange av dem er meget talentfulle. Overlevelse og mestring er viktige begrep for Steinbukken, og de må ta et oppgjør med den kalde virkelighet. De ønsker å trosse eller utfordre skjebnen, og beseire naturen. Steinbukker kan være reserverte, forsiktige og ta tid å bli kjent med. Tegnet representerer grenser, struktur, lov og orden. De har ofte noe de skal bevise og et ønske om respekt. De er tiltrukket til uniformer og søker stillinger med autoritet og myndighet, som f.eks. dommer, lærer eller fullmektig. Deres overlevelseskamp kan være en kompensasjon for mangel på noe annet. Steinbukken trenger å bli sett og elsket uten å måtte bevise noe. De interesserer seg for historie, kultur, matematikk, arkitektur og arkeologi. Tegnet består av et halvt varmblodsdyr og et halvt kaldblodsdyr, og er en biologisk umulighet. Deres bakgrunn kan vise en skikkelig blanding av kulturer. Livet deres er som et orienteringsløp og navigasjonstest hvor personlig dømmekraft blir utviklet og satt på prøve.

Vannmannen

Vannmannen er et fast lufttegn. Den er selvstendig, uavhengig og prinsippfast, tar pulsen på samfunnet og tar stilling til dets omgående struktur og helsetilstand. Vannmannen representerer kollektiv samhørighet, vår kollektive viten, kunnskap, ideologi og demokratiske prosesser. Vannmannen er opptatt av folk, samfunn og moderne teknologi. De er ofte smarte, og har et hode og intellekt som er som en svamp for kunnskaper. De er konservative, tradisjonelle, nytenkende eller eksentriske – alt ettersom. For fast luft er en meditasjonstilstand – rolig, statisk og elektrisk. Som lyn fra klar himmel springer en ny ide frem, og dermed er revolusjonen i gang. Vannmannen elsker å kaste ting i et nytt lys, men de forstyrrer den eksisterende ro og orden, og deres utbrudd kan oppleves voldsom og plutselig.  De kan være noen skikkelige individualister som krever frihet, opprør. Ja – de går i tog, liberaliserer og separerer seg. Etterpå blir alt lagt sammen i en ny orden. De måler alltid sine handlinger i forhold til en kollektiv bevegelse. Vannmannen representerer klubber, foreninger og kollektive nettverk. I dette tegnet finner vi mange akademikere, teknikere, elektrikere, og folk som jobber innen data, telekommunikasjon og offentlig transport. Mange gjør en innsats for lokalsamfunnet gjennom klubb- og foreningsvirksomhet. Vannmenn er særegne. Symbolet vitner om bølgeteori, radiobølger, frekvensforskjeller, forskjellige tankesett, parallelle og alternative virkeligheter.

Fiskene

Fiskene er et bevegelig tegn som tihører vannelementet. De er følsomme, sensitive, myke og medlidende. De er opptatt av naturen og tingenes skjørhet, fra de små kryp til ting vesentlig større enn dem selv, større enn selve livet – Gud, universet og naturkreftene. De ser det som deres mål og oppgave å styre, temme eller samarbeide med disse kreftene, men med fare for å miste seg selv i prosessen. De er som store vindseil som fanger opp det meste. Noen ganger kan de være de reneste paraplyorganisasjoner. Men Fiskene er sårbar og blottet, og bør skjerme seg for støy, forurensing og forstyrrelser. De kan være de mest  inspirerende og visjonære mennesker du noen gang har møtt, men de sliter med den tåke og illusjon som omgir vår materialistiske verden. Fiskene har et rikt indre liv og søker indre balanse og ro for sjelen. De har en sterk opplevelse av kollektiv tilhørighet. De er uselvske og ofte et medium for noe større enn seg selv. De kommer andre folk til unnsetning, men bør lære seg å sette grenser – for ikke å bli invadert. De trenger tid til å pleie sitt indre landskap. Det er noe som er skrevet i kode eller fremmet språk og som må tolkes eller oversettes. Tegnet er flink med ikke-verbal uttrykksformer – som farger, stemninger, duft, følelser og musikk. De vet å gi livet mening og løfte folks livskvalitet gjennom kunst, litteratur, kultur, film, reise og rekreasjon. De er tiltrukket fremmede verdener og steder som ligger utenfor allmennhetens rekkevidde. Sykehus og institusjoner. Fiskene er et dobbelt tegn, får ting i doble porsjoner, men tiltrekker vesensforskjeller og ting som peker i motsatte retninger eller på tvers. For å unngå energilekkasjer bør Fiskene forsøke trekke trådene sammen og forenkle tilværelsen. De har mye å gi, men trenger et korrekt forhold til alkohol og medisiner, og først og fremst et sunt kosthold, frisk luft og rikelig med mosjon.

Astrologisk Tips

Lørdag 29. september

Oppgaver går ikke helt etter boka nå i formiddag. Om noe skal monteres, pass på du har alt du behøver av verktøy og deler. Vær omhyggelig med målene. Kl.15.25 går Månen inn i Tvillingene. Plutselig er det noe som skifter retning. Telefonen ringer. En invitasjon eller nyhet. Gjester står på døren. Folk er livlige og pratsomme i kveld. Bra for interaktive selskapsleker, men noen ganger nervøst når det gjelder følelser. I dine relasjoner, vær oppmerksom og ta deg tid til å skape tillit.

- Andrew Bevan

Abonner på vår nyhetsbrev og motta gratis horoskop og tips på e-post!

Våre Kunder Sier

Våre veiledere