Spørsmål og svar

Bermuda triangelet

Båter og fly forsvinner i Bermuda-triangelet av to årsaker. For det første er det en massiv Atlantisk krystall på bunnen av Atlanterhavet i midten av Bermuda-triangelet. Denne krystallen blir periodisk reaktivert på grunn av vinkelen og intensiteten fra solstråler. Dette skaper en kraftfull antimaterie gravitasjonsvirvel som teleporterer båter og fly til tilfeldige tid og dimensjoner i universet. Det forklarer rundt halvparten av forsvinningene. Den andre årsaken var bortførelser utført av negative ET-er som etter 1995 ikke lengre er tillatt av den Galaktiske Føderasjonen av Lys. Problemet Bermuda-triangelet vil bli løst når man går inn i den gyldne tidsalder.

Area 51

Hemmelig militær undergrunnsbase i Nevada-ørkenen. Area 51 er en lovstridig militær base drevet i hemmelighet av kabalen. Area 51 bruker i hemmelighet milliarder av skattepenger for å drifte ondsinnede sorte prosjekter. Det eksisterer en rekke andre tilsvarende undergrunnsbaser ut over Area 51.

 

Kabalen

Kabalen er fellesbestegnelsen på de tre ondsinnede grupperinger som kontrollerer verden i dag. Det inkluderer Den hemmelige regjering som er styrt av Illuminati som igjen er styrt av negative utenomjordiske vesener som går under navnet den mørke losjen (the Dark Lodge).

 

Oppstegne mestre

Hemmelig militær undergrunnsbase i Nevada-ørkenen. Area 51 er en lovstridig militær base drevet i hemmelighet av kabalen. Area 51 bruker i hemmelighet milliarder av skattepenger for å drifte ondsinnede sorte prosjekter. Det eksisterer en rekke andre tilsvarende undergrunnsbaser ut over Area 51.

Asthar

Høyeste Kommandør angitt å være høyre hånd for Sananda, energien som inkarnerte som Jesus Kristus. Det sies at Ashtar kommer fra Venus

Elohim

Interdimensjonale overhodevesener. Tar hellige spirituelle energier gitt av Engleriket og hjelper engler i å formulere og opprettholde fysisk skapelse i henhold til den guddommelige plan.

 

Engler

Guddommelige sendebud fra Moder/Fader Gud. Udødelige vesener av lys, og guddommelig sjel. Betrodd til å lede de midler som utføres for den guddommelige plan.

Erkeengler

De høyeste rangerte vesener av Lys i englevirkeligheten. Ansvarlig for de mange oppgaver som er nødvendig å utføre for den guddommelige plan til Moder/Fader Gud.

Gudommelig plan

Hellig og guddommelig plan av Moder/Fader Gud. Gjennom den blir de mange skapelsene utfoldet.

 

Lord Kuwaya

Aspekt av Moder/Fader Gud ansvarlig for å overvåke primære energier av skapelsen som trengs for å utføre den guddommelige plan. Har oppsyn sammen med Lord Siraya for at den guddommelige plan utfolder seg.

Moder/Fader Gud

Den høyeste skapende kraft eller øverste Lys av skapelsen. Består av tre udødelige og kraftfulle kreative aspekter, hvorav kun to – Lord Siraya og Lord Kuwaya – har blitt avdekket. Guds hensikt er å bre ut skapelsen i henhold til den guddommelige plan.

Sanada

Svært høy Opphøyd Mester av Lyset. Inkarnerte som Jesus Kristus for å lære menneskeheten om hvordan Kjærlighet fungerer og dens naturlige resultat – styrken av tilgivelse. Viste hvordan man kan bruke hans visdom til oppstigelse. En av de store prototypene for full bevissthet sent til Jorden av vår kjærlige og medlidende Moder/Fader Gud.

 

Skapelsen

Uendelig og kontinuerlig arbeid av Moder/Fader Gud. Består av to aspekter: Fysisk skapelse (den menneskelige virkeligheten) og spirituell skapelse (den sjelsmessige uendelige dimensjonale virkeligheten). Brer om seg i henhold til den guddommelige plan.

Store hvite broderskap

Et forbund av Opphøyde Mestere, også kjent som Brotherhood of the All / Great White Brotherhood. Navnet impliserer ingen rase- eller kjønnsdiskriminering. Begrepet Hvit refererer til universets Hvite Lys og begrepet Broderskap inkluderer kvinnelige og mannlige som har steget opp og androgyne.

Sentralsolen

Kilden til alt liv. En annen betegnelse for Gud

Lord Siraya

Aspekt av Moder/Fader Gud ansvarlig for hellig avstamning og Rådet av Himmelen som utfører den guddommelige plan. Alle guddommelige voktere av himmelen følger disse hellige erklæringene

Spirituelt Hirarki

Struktur som representerer hellig avstamning av himmelen. Består av Englevirkeligheten, Deva kongeriket, Oppstegne mestere, de mange Ordener av Elohim og de tallrike Hellige Råd av Tidsherrer.

Roswell

I 1947 krasjet en UFO i nærheten av byen Roswell i New Mexico, USA. Tre utenomjordiske vesener ble funnet i vraket. To døde og en i live. På tross av utallige øyevitnerapporter fra sivile og militært personell på stedet, har den amerikanske regjering dekket over sannheten om denne historien ved offisielt å klassifisere hendelsen som en «krasjet værballong».

Utenomjordiske vesener

95% av de utenomjordiske rasene er vennligsinnede og ønsker å hjelpe Jorden så mye de er tillatt av den Kosmiske Lov. Rundt 5% er derimot ondsinnede vesener som gjør det motsatte. Forholdet mellom 95:5 viser tydelig at du ikke trenger å frykte negative.

UFO

UFO eller rettere sagt ETV (Extraterrestial Vehicle) er avanserte tid/rom-fartøy benyttet av utenomjordiske vesener og vesener fra den indre jordkloden.

Masselanding

Operasjon utført av den Galaktiske Føderasjonen og Engleriket. Designet for fredfullt å lande viktige elementer fra den Galaktiske Føderasjonen og Englenes dimensjon på Moder Jord. Elementer som rådgivere, spesielle samarbeids- og aksjonslag vil assistere fødselen av et nytt galaktisk samfunn og kommende full bevissthet til jordas menneskelige befolkning.

Guddommelig intervensjon

Hellig gudegitt masselandingsoperasjon fra den Galaktiske Føderasjonen og Engleriket. Utføres gjennom guddommelig nåde for å returnere Guds vilje til planeten Jorden og for å gi full bevissthet til Moder Jords barn.

Galaktisk Føderasjon

En lysunion skapt for over fire millioner år siden av ulike stjernesivilisasjoner i denne galaksen. Den guddommelige hensikt er å handle som fysiske engler som trengs for å utføre guddommelige skjebne profetert for lenge siden for vår galakse Melkeveien.

Hva er Maldek?

Maldec var den originale 5. planet i dette solsystemet. Som Jorden ble folket på Maldec styrt av ondskap, grådighet, galskap, korrupsjon og stormannsgalskap. I et stort opprør ble planeten ødelagt i et nukleært ragnarokk. Restene etter Maldec er nå asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

Hva er Fotonbeltet?

Enormt belte med interdimensjonalt Lys som passerer gjennom denne delen av vår galakse, Melkeveien, med en syklus på 26.000 år. Sist inntruffet i begynnelsen av 1997. Hovedårsak til global oppvarming på Jorden, Sola og alle planeter i vårt solsystem. Årsaken til at vi går inn i en ny tidsalder ved dens sterke plasmaenergifelt. Kan kobles direkte til Mayakalenderens syklus.

Hva er Dimensjoner?

Adskilte hendelsessteder, uendelig i antall og definert av bestemte antall plan av bevissthet eller spirituell Lys og Tid som de inneholder. Eksempelvis er den fjerde dimensjonen markert med en ikke-sekvensiell og momentan tidsramme som knytter sammen fortid, nåtid og fremtid. I den fjerde dimensjon, er bevissthet mer komplett enn i tredje dimensjon og eksisterer i en mindre materialistisk tetthet. (Her er hvor det sanne astrale planet begynner). Det finnes 9 dimensjoner av Tid og Rom i dette bestemte Universet. På Jorden lever du i 3. dimensjon. Den 4. dimensjon er en vibrasjonsoktav høyere enn 3. dimensjon. Den 4. dimensjon er svært stor i størrelse i forhold til 3. dimensjon. Den 4. dimensjon er normalt sett ikke synlig for det menneskelige øye, men mange klarsynte kan tidvis se denne dimensjonen. Katter har et veldig godt syn inn i 4. dimensjon. Dette er årsaken til at katter ofte stirrer tilsynelatende ut i intet og jakter på ting som du ikke kan se. 4. dimensjon er bebodd av utallige planeter, verdener, spøkelser, engler, mestere, avdøde, ånder, elementer og et uendelig mangfold av liv. Denne dimensjonen kan aksesseres av alle som lærer seg kunsten å astralreise..

Den gyldne tidsalder

Profetert tid hvor dagens planetæriske sivilisasjon vil slutte og en ny gylden tidsalder vil bli virkelig.

Hva er Eteriske Byer

Ikke alle byer eksisterer i en håndfast 3. dimensjon på Jorden. Det finnes mange eteriske byer både på og under jorden som eksisterer i 4. dimensjon. Eksempelvis er Shamballa, Astral-hovedkvarteret for Det Store Hvite Broderskap på Jorden (hvit i dette tilfellet betyr lys), en eterisk by. De eteriske byene på astralplan er ikke synlig innenfor normal menneskelig synsvidde. Imidlertid kan mange klarsynte på Jorden se disse eteriske byene med sitt «tredje øye», enten direkte eller via det som okkulte kretser kaller for «Remote viewing». Det eksisterer en rekke eteriske byer i hele Omniverset.

Hva er Lemuria?

Andre menneskelige galaktiske koloni grunnlagt på denne planeten rundt 900.000 år siden. Det var lokalisert i midten av Stillehavet og var like stort som dagens kontinent Asia. Gikk til grunne for rundt 25.000 år siden av ondskapsfulle angrep fra kontinentet Atlantis.

Hva er Kali Yuga?

Jorden gjør en 360 graders rundtur i galaksen hvert 25.920 år. Den fullstendige syklus er kjent som Yuga. Det er fire deler til Yuga. To deler med stigende bevissthet og to deler med synkende bevissthet. Denne stigende og synkende syklusen med bevissthet på Jorden har pågått siden skapelsen for 16,4 milliarder år siden, og forklarer hvorfor store sivilisasjoner kommer og går på Jorden. Kali Yuga er den siste kvadranten på stigende bevissthet innenfor Yuga-syklusen. Jorden er nå i sin endetid i Kali Yuga slik det er beskrevet i Mayakalenderen. Endetiden vil ikke bli slutten på Jorden, men slutten på mørket og ondskapen på Jorden – og begynnelsen på den gyldne tidsalder.

 

Hva er Jordeplanet?

Jorden er skapt for å trene 3. dimensjonsvesener i 3. dimensjonslærdom. Jorden har sin egen bevissthet som et selvstendig vesen hvor mennesker kan anses som små bakterier på dens kropp. Planeter kommuniserer med hverandre via sin bevissthet.

 

Hva er Hybornea?

Første menneskelige galaktiske koloni grunnlagt rundt 2 millioner år siden. Lokalisert i regionen Det arktiske hav og var på størrelse med dagens kontinent Antarktis. Fullstendig tilintetgjort rundt 1 million år siden som en del av generelle angrep i dette solsystemet som også la øde menneskelige galaktiske kolonier på Mars og Venus.

 

Hva er Atlantis?

Eget kontinent og jordas tredje galaktiske koloni. Lokalisert i midten av Atlanterhavet og var noe større enn dagens Australia. I de siste stadiene var det åsted for mange avskyelige genetiske eksperimenter som ledet til vår erhvervelse av begrenset bevissthet. Heldigvis sank hele kontinentet på grunn av sine egne feilberegninger rundt 12.000 år siden.

Hva er Agartha?

Den indre jordkloden, også kalt Agartha, er en sivilisasjon med levninger fra Lemuria i et verdensomspennende undergrunnssamfunn som er bosatt i spesielle huleverdener som befinner seg i vår klode i en parallell virkelighet. Denne sivilisasjonen med galaktiske mennesker vil gjenforenes med dagens overflatesivilisasjon etter masselandingene. Den indre jordkloden er hul og tilsvarer en tennisball i struktur hvor skorpen er 500 km tykk i gjennomsnitt. I senter befinner det seg en mild sol som gir permanent dagslys og en konstant temperatur på 26 grader for de avanserte sivilisasjonene som har bodd der i flere årtusener. De fleste avanserte sivilisasjoner lever på innsiden av sin planet. Den hule jordkloden minner om et semi-tropisk paradis i skumringen. Det finnes ingen natt, vind, regn, snø, kulde eller ørken. Alt behov for vann dekkes opp av de utallige krystallklare elvene og innsjøene. Noen «overflatebeboere» har tilfeldigvis havnet innom dimensjonsportaler til Den indre jordkloden og møtt de avanserte vesenene som lever der, spist med de, sett og opplevd deres utrolig avanserte teknologi personlig og fortalt om sine opplevelser ved retur til overflaten. Ikke overraskende blir de ikke trodd. I alle militære tilfeller blir personell beordret til å forholde seg taus med påfølgende trusler. Admiral Byrd var en av disse.

Hva er Bønn?

Bønn er simpelthen å snakke til kilden, engler, opphøyde mestere, naturånder, sjeler og de utenomjordiske entitetene.

Hva er Karma?

Resultatet av interaksjoner med andre sansende vesener. Prinsippet betyr at hver levetid blir bedømmet. Skaper sykluser som avgjør naturen bak sin neste levetid. I den kommende tidsalder vil guddommelig nåde bryte de karmiske sykluser.

Hva er Indigobarn?

Indigobarn, krystallbarn osv. er spesielt spirituelle avanserte barn som har inkarnert i de siste tiår for å hjelpe å etablere den nye tidsalder på Jorden. Mange av disse barna har hatt det tøft med å tilpasse seg på Jorden og er blitt feildiagnostisert som bipolar, manisk depressiv, ADHD, schizofren eller mentalt syk på en eller annen måte. Indigobarn er ikke mentalt syke, kun høyt avanserte skapninger som ofte har problemer med å tilpasse seg samfunnets regler. En alterntiv løsning for disse barna er å se bort fra hvordan leger og samfunnet har stemplet de, være seg selv og fordype seg i å hjelpe Jorden i sin transformasjon til den nye tidsalder.

Hva er Guider?

Når en person gjør et bevisst valg i å gå den spirituelle veien ved å inkarnere, blir det spirituelle hierarki bevisst på dette umiddelbart og i samråd med personen blir guider og hjelpere utvalgt for å assistere og dirigere personen på sin sti til opphøyelse inntil personen blir en Opphøyd Mester og ikke lengre trenger veiledning. Disse guidene og hjelperne kan være engler, elementer, opphøyde mestere, naturånder, utenomjordiske vesener, interdimensjonale entiteter, avdøde slektninger eller sjeler fra din sjelsgruppe. Det som kan oppleves som din egen intuisjon kan være veiledning fra dine guider og hjelpere eller ditt høyere selv.

 

Hva er et Gjenferd?

Gjenferd eller spøkelser er sjeler som velger å forbli på Jorden etter døden i stedet for å gå videre til sitt neste liv. I de fleste tilfeller er gjenferdet knyttet til noen eller noe jordisk og ønsker ikke å gi slipp. Gjenferd kan få hjelp til å fjerne slike koblinger via fjernhealing. Gjenferd er noen ganger ikke klar over at de er døde, noe som kompliserer prosessen med å komme seg videre. De fleste gjenferd er totalt harmløs og ikke noe å være redd for. Noen skadefro spøkelser vil kunne lage uhyggelige lyder, vise seg for deg eller dytte små objekter ned fra bord for å plage deg, men det er alt de kan gjøre. Fredlige gjenferd kan få lov til å være i fred for å jobbe seg gjennom sin karma i sitt eget tempo så lenge det måtte ta da tid slik du kjenner den eksisterer ikke på astralplanet. Plagsomme spøkelser kan derimot fjernes ved å rense hus og gamle møbler ved hjelp av klarsynte eller å utøve bestemte ritualer.

 

Hva er er Galaktisk Mennesker?

Fullt bevisst menneske. Også kalt fysisk engel med fullstendig hukommelse over sine akashic-nedtegnelser og sanne livshensikt.

Hva er Full bevisshet?

En tilstand av ubegrenset virkelighet hvor fysisk, mental, følelsesmessig og sjelsmessig kropp er fullt integrert. Betyr full bruk av uutnyttede mentale og spirituelle evner: Besittelse av lyskropp og et fullt spekter med synske evner som telepati og telekinese, kapasitet til umiddelbart å manifestere det som er fysisk ønsket og komplett samhold med spirituelle og andre høyere dimensjoner. Ikke så fullstendig integrert med høyere dimensjoner som opphøyde mestere, et annet ord for fullt bevisste galaktiske mennesker.

Hva er Deva?

Fysiske elementvesener som hjelper Engleriket og Elohimrådet i å formulere og opprettholde de mange elementer som utgjør den fysiske skapelsen.

Hva er Chakra?

Livsenergisenteret for kroppen. Mennesker med begrenset bevissthet inneholder sju hovedsentre eller chakraer. I fullt bevisste vesener er det rundt tretten slike hovedsentre med livsenergi lokalisert i og over den fysiske kroppen.

Hva er Monadisk Frekvens?

Vibrasjonen og frekvensen som din monade for øyeblikket vibrerer. Din aktuelle monadiske frekvens viser fullstendig din nåværende evolusjonsstatus, nivå på oppstigningen, din lyskvotient og alle andre relevante faktorer. Skytsengler, guider og elementer som det Spirituelle Hierarki og Store Hvite Broderskap har tildelt deg, sjekker og overvåker din frekvens daglig, og kan dermed følge perfekt med på din spirituelle utvikling og dermed vite hvilke lærepenger, tester, prøvelser, motgang og velsignelser de skal sende i din retning for ytterligere å fremme din spirituelle vekst og personlig oppstigningsprosess.

Hva er Aura?

Elektromagnetisk felt som omfavner den fysiske kroppen og som utstråler livsenergier som gjør kroppen levende. Auraen er den astrale gløden fra astralkroppen. Auraen er lys, hvit og gylden hos en spirituell person, mens den er dempet, grå, svart og rød i en ond eller materialistisk person. Klarsynte som kan se menneskers aura kan lese alt om en persons karakter med et kort blikk.

Hva er Astralreise?

Astralreiser er en ut-av-kroppen-opplevelse som alle opplever i en dyp søvntilstanden hver natt, men disse turene huskes sjelden dagen etter. De drømmene du husker er REM-søvn som bare er fantasi, dog et speilbilde av din underbevissthet og et hint om hva du bør jobbe deg gjennom. Du kan lære deg å astralreise spontant og dermed bevisst kunne reise rundt i 4. dimensjon uavhengig av tid og rom.

Hva er Astralplan?

Et nivå av eksistens ett nivå over det fysiske plan. Hjem for din astralkropp og alle andre astralentiteter. Astralplanet kan også kalles den fjerde dimensjon. fullstendig uforgjengelig.

Hva er Astralkropp?

Det ikke-fysiske aspektet av din sjel, sinn og personlighet. Refererer også til hvordan sjelen er koblet til den fysiske kroppen. Reiser normalt sett til lavere virkeligheter i astralplanet (høyere fysisk dimensjon) under søvn eller drømmetilstander. Din astralkropp ser nøyaktig ut som deg, men er laget av astrallys og er fullstendig uforgjengelig.

Hva er Alkymi?

Alkymi, også kjent som hvit magi, er vitenskapen bak det å manipulere den universelle substansen for å skape eller oppløse hva som helst som eksisterer. I dimensjonene 4 til 9 er nesten alt laget med Alkymi.

 

Hva er det Akasiske arkiv eller Akashic Revords?

Livets arkiv over alle sjeler som har tilbringt levetid i fysisk skapelse. Arkivet dokumenter i stor detaljgrad hver eneste hendelse som skjer i løpet av alle øyeblikk i hver levetid.

 

Hva er Opphøyde Mestre?

En som har passert ALLE utfordringer, prøvelser, tester og innvielser av de Sju Stråler av Jorden. Grad 1 til 7 er ikke-opphøyde sjeler. Grad 8 til 13 representerer de seks nivåer av Opphøyde Lærere. Grad 14 til 76 representerer de 62 nivåer med Opphøyde Mestere. Den 76. grad er det høyeste nivået som er mulig å oppnå for Opphøyde Mestere i denne galaksen.

Hva er tredje Øye?

Et område lokalisert i senteret av pannen mellom øyebrynene. En kobling til spirituell energi som kan aktiveres ved hjelp av meditasjon og bevissthet.

Hva er Tankeformer?

Eksistens skapt av ens egne tanker eller av tankene fra et annet individ eller gruppe. Kapabel til å påvirke helse eller oppførsel til intetanende eller ubeskyttede personer.

 

Hva er Sjelskontakt?

Alle vesener inkarnerer med en sjelskontrakt. Denne angir punktvis den spirituelle, mentale, fysiske og følelsesmessige målene som sjelen ønsker å jobbe med og oppnå i dette livet. Sjelskontrakten er ofte glemt av det bevisste sinnet etter fødselen, men huskes fullt ut av underbevisstheten som guider og rettleder personen gjennom livet. Sjelskontrakten avtales før fødselen. Det betyr at hele ditt liv er planlagt på forhånd og alle hendelser som skjer underveis er planlagt av deg på forhånd og bør tas imot som lærdom og fordøyes som visdom uansett hva det måtte være.

Hva er Sjel?

Sjel eller ikke-materiell del av enhver levende ting. Refererer også til vesener av lys som assisterer i å lette det daglige strevet bak menneskelig eksistens.

Hva er Rituale?

De høyeste rangerte vesener av Lys i englevirkeligheten. Ansvarlig for de mange oppgaver som er nødvendig å utføre for den guddommelige plan til Moder/Fader Gud.

Hva er Kanalisering?

Kanalisering kan best beskrives som en telefonsamtale uten telefon. Kanalisering er simpelthen en synsk toveis kommunikasjon. Klarhørende kanaler hører ånders stemme hvor klarsansende kanaler mottar kommunikasjonen intuitivt uten behov for lydfornemmelser. Begge varianter er jevngode uten at den ene metoden er bedre enn den andre. Kanaler er enten klarhørende eller klarsansende basert på sin naturlige evner. Disse evnene til å kanalisere forbedres og øker etter hvert som du utvikles spirituelt. Kanalisering er enkelt og greit et verktøy du kan benytte og utvikle hvis du ønsker det selv. Alle kan lære seg det på lik linje som med healing.

Hva er Oppstigning?

En prosess hvor man integrerer fysisk kropp med sjel og astralkroppen, og som tillater at man blir fullt bevisst. Oppstigningsprosessen er den eneste hensikt med livet i kosmos. Formålet med livet er bevisst og evig å utvide din kunnskap, visdom, kraft, talent og lyskvotient.

 

Hva er Meditasjon?

Bønn er å snakke til kilden. Meditasjon er å lytte til kilden. Meditasjon er simpelthen å gjøre tankene dine noe mer stille enn normalt.

Hva er Merkaba?

Et annet navn for sin lyskropp. Del av full bevissthet når spirituelle, astral og fysiske kropper er integrert. Lar selvet krympe til størrelsen av en baseball og reise hvor som helst umiddelbart.

 

Hva er Lyskvotient?

Lyskvotienten viser til graden av «spirituelt lys, kunnskap og visdom» en person for øyeblikket innlemmer. En persons nåværende spirituelle nivå kan raskt og enkelt leses av via lyskvotienten ved hjelp av både mekaniske og spirituelle midler.

Hva er Numerologi?

Numerologi er den mystiske analysen av tall. Numerologi identifiserer og oversetter vår sjels valg ved hjelp av matematiske mønstre i form av tall og bokstaver.Numerologi tar utgangspunkt i at virkeligheten blir skapt av usynlige numeriske koder. Alle mennesker er på jorden og lever ut sine forskjellige livsfaser på sine respektive utviklingstrinn. En Numerologisk analyse avslører ganske enkelt disse tingene. Det innebærer hvem du er, hvilken vei du bør gå, karma, fremtid, vendepunkter med mer.

Hva er New Age?

Ansett å bli en spirituell tid hvor man opplever å være ett med alt. Noen henviser til denne tidsalderen som årtusenet som nærmer seg den profeterte tiden hvor Kristus kommer tilbake.

Hva er Jordsentrisk?

En psykologisk vrangforestilling hvor mennesker tror at vi er den mest avanserte livsform i universet. Begrepet kan også anvendes på en tilsvarende illusjon hvor mennesker tror at vilkårene som kreves for livet på Jorden må være det samme for alt liv i hele kosmos. En tredje faktor som utelates er parallelle virkeligheter og høyere dimensjoner. Fakta er at de fleste planeter og stjerner har liv enten i en parallell virkelighet eller annen dimensjon skjult for det begrensende menneskelige øye.

Astrologisk Tips

Lørdag 29. september

Oppgaver går ikke helt etter boka nå i formiddag. Om noe skal monteres, pass på du har alt du behøver av verktøy og deler. Vær omhyggelig med målene. Kl.15.25 går Månen inn i Tvillingene. Plutselig er det noe som skifter retning. Telefonen ringer. En invitasjon eller nyhet. Gjester står på døren. Folk er livlige og pratsomme i kveld. Bra for interaktive selskapsleker, men noen ganger nervøst når det gjelder følelser. I dine relasjoner, vær oppmerksom og ta deg tid til å skape tillit.

- Andrew Bevan

Abonner på vår nyhetsbrev og motta gratis horoskop og tips på e-post!

Våre Kunder Sier

Våre veiledere